Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Výhody sporenia

Ako sa zabezpečiť na dôchodok? Aká forma je pre vás výhodnejšia? Môžete si vybrať z dvoch možností - priebežného dôchodkového systému a kombinovaného dôchodkového systému.

Priebežný systém

Celých 18% povinných dôchodkových odvodov budete odvádzať do štátnej Sociálnej poisťovne, kde sa okamžite prerozdelia a poputujú na výplatu dôchodkov pre tých, ktorí sú dnes dôchodcami. To znamená, že cyklus je uzavretý. V budúcnosti budú na vás zarábať tí, ktorí budú v produktívnom veku, kým vy si budete chcieť užívať dôchodok. Je to priebežný systém. Svoj budúci dôchodok budete dostávať výlučne zo štátnej Sociálnej poisťovne 

Spoliehať sa na dôchodok len z I. piliera nie je rozumné.
I. pilier je pri dnešnom nastavení neudržateľný, pretože:

 • čím ďalej, tým menej pracujúcich prispieva na zvyšujúci sa počet dôchodcov
 • štát nemá dostatok prostriedkov na naše dôchodky 
 • v Sociálnej poisťovni bude do roku 2050 chýbať takmer 500 mld. Eur
 • hrozí znižovanie dôchodkov, zvýšenie odvodov, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku
 • v I. pilieri klesá výška dôchodku v pomere k predchádzajúcim mzdám
 • v I. pilieri sa peniaze, ktoré zaplatia pracujúci iba prerozdeľujú na platenie dôchodkov dnešným dôchodcom, nesporia sa a ani ich nemôže nikto zdediť.

Kombinovaný systém

Druhá možnosť je z pohľadu vášho zabezpečenia na dôchodok ďaleko zaujímavejšia.
18 % povinných odvodov určených na starobný dôchodok sa rozdelí tak, že 5,50 % pôjdu na váš osobný dôchodkový účet a 12,50 % zostáva v Sociálnej poisťovni na výplaty dôchodkov súčasným dôchodcom. Svoj budúci dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov – Sociálnej poisťovne a z peňazí nasporených a zhodnotených na vašom dôchodkovom účte v DSS. Výhody sporenia v II. pilieri:

 • dôchodkové úspory sú len vaším súkromným majetkom a podliehajú dedeniu
 • dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov - Sociálnej poisťovne a z DSS 
 • na činnosť DSS dohliada NBS, depozitár, audítor, vnútorná kontrola a vy
 • DSS sú najprísnejšie kontrolovanými finančnými inštitúciami na trhu 
 • môžete očakávať vyšší dôchodok - z dlhodobého pohľadu sporenie v dvojpilierovom systéme prináša vyššie dôchodky ako odvody do Sociálnej poisťovne
 • môžete si sami riadiť svoju investičnú stratégiu a ovplyvňovať výšku vášho dôchodku
 • svoju DSS, dôchodkový fond, či spôsob poberania svojho dôchodku si môžete vybrať, čo znamená, že svoj dôchodok máte vo svojich rukách
 • máte možnosť kedykoľvek si zistiť výšku úspor na vašom dôchodkovom účte
 • bezpečnosť vášho sporenia je posilnená zákonnou ochranou pred možnými poklesmi na finančných trhoch
 • poplatky za správu dôchodkových fondov sú jedny z najnižších na svete
 • dobrovoľné príspevky.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.