Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Študenti

Takmer každý študent vysokej i strednej školy sa snaží, počas prázdnin, či popri štúdiu, finančne si prilepšiť. Ak študujete a popri tom pracujete na tzv. dohodu o brigádnickej...
viac
Neváhajte a kontaktujte nás na infolinke +421 2 50 122 222  , príp. mailom na infolinka@asdss.sk . My vás budeme obratom kontaktovať a dohodneme si ďalší postup. Prípadne nás navš...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.