Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Prvýkrát zamestnaní

Vstup do II. piliera je úpravou zákona platnou od 1. januára 2013 dobrovoľný. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý: kto má povinnosť platiť dôchodkové poistenie, to...
viac
Neváhajte a kontaktujte nás na infolinke +421 2 50 122 222 , príp. mailom na infolinka@asdss.sk . My vás budeme obratom kontaktovať a dohodneme si ďalší postup. Prípadne nás navštívte ...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.